• Ông Nguyễn Minh Tùng có hơn 25 năm kinh nghiệm về Quản lý Đầu Tư, đảm nhiệm các vị trí Giám đốc điều hành, Thành viên hội đồng quản trị và hội đồng đầu tư tại các công ty/Tập đoàn trong và ngoài nước như Samholdings, Công ty quản lý quỹ đầu tư Bản Việt, Công ty quản lý quỹ East Spring Invesment trực thuộc Prudential, Anh Quốc, Tiger Alliance Fund Managemant Co.Ltd, CTCP Chứng Khoán Đại Việt, Tập đoàn Paragon, Tập đoàn Tài chính Quốc Tế IFC/WB.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam