• Ông Trương Quang Đạt hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Tín, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Bạc đá quý Bảo Tín Hải Dương và Bảo Tín Kinh Bắc. Với vai trò chính là quản trị vận hành, quản trị rủi ro, điều phối nguồn lực,tham mưu những chính sách về tài chính, quản trị governance của ban Tổng Giám đốc Tập đoàn.
  • Ông Đạt đã từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Khối tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (Wall street Securities) về các hoạt động Tư vấn tài chính, Tư vấn niêm yết, Phát hành chứng khoán và dịch vụ tài chính. Bên cạnh đó, ông đã và đang là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quản trị DTH với vai trò tư vấn quản trị Công ty đại chúng, hỗ trợ quá trình minh bạch hóa thông tin điều hành cho các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết.
  • Ông Trương Quang Đạt với 8 năm kinh nghiệm đầu tư và quản lý kinh doanh, ông có trình độ Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Thạc sĩ Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Với trình độ chuyên môn của mình, ông xác định sứ mệnh là đóng góp vào các lĩnh vực chuẩn hóa hệ thống tài chính, tuân thủ quy định pháp luật về tài chính và kinh doanh.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam